sauk air mandikan diri

Maksud: Hidup dengan usaha sendiri

berkongsi