sawah berpermatang, ladang berbintalak

Maksud: Sesuatu perkara itu ada batasnya (hadnya)

berkongsi