seberapa panjang sarung, begitulah panjang matanya

Maksud: Perangai (perkataan) yang baik atau jahat menunjukkan sedikit atau banyaknya ilmu seseorang

berkongsi