sedepa tanduk yang datang, sejengkal tanduk yang menanti, payah juga yang datang

Maksud: Perihal kesukaran berdagang ke negeri orang (tidak seberani anak negeri sendiri)

berkongsi