selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu

Maksud: Karib sekali (persahabatan)

berkongsi