seperti anjing kedahuluan

Maksud: Seseorang yang didahului oleh orang yang lebih mulia (kaya) dalam hal meminang gadis dan lain-lain

berkongsi