seperti anjing kepala busuk

Maksud: Orang yang telah diketahui kejahatannya, ke mana ia pergi dihinakan orang juga

berkongsi