seperti anjing lapar mendapat tulang, daging segumpal dan sekeping apam

Maksud: Orang yang melakukan sesuatu kebajikan hanya kerana mengharapkan keuntungan

berkongsi