seperti api memakan lalang yang kering, tiada dapat dipadamkan lagi

Maksud: Kedatangan bahaya yang tidak dapat dihalang-halang lagi

berkongsi