seperti bangau kasihkan kerbau

Maksud: Bersahabat kerana ada faedah

berkongsi