seperti beliung besar ayun, kecil makannya

Maksud: Besar cakap daripada kerja

berkongsi