seperti Belanda minta tanah

Maksud: Diberi sedikit, lalu hendak minta banyak.

berkongsi