seperti helang menyongsong angin

Maksud: Gagah dan berani apabila menentang musuh

berkongsi