seperti kucing di atas tampuk

Maksud: Perihal orang yang mempunyai dua tugas dan tiada tahu yang mana harus diberikan perhatian

berkongsi