seperti lalang ditiup angin

Maksud: Tidak tetap pendirian.

berkongsi