seperti lebah menghimpun madu

Maksud: Orang yang sangat rajin.

Contoh ayat: Pak Dolah bekerja seperti lebah menghimpun madu untuk membina rumahnya dengan segera.

berkongsi