sibiran tulang

Maksud: Anak kesayangan

berkongsi