seperti telinga kuali

Maksud: Tidak mahu mendengar nasihat orang

berkongsi