serigala dengan buah anggur

Maksud: Orang yang mencela sesuatu yang diingininya kerana ia tidak berupaya untuk mendapatkan benda itu

berkongsi