seruas tebu yang berulat

Maksud: Oleh sebab seorang yang bersalah (dalam sesuatu kaum) seluruh kaumnya dihukum

berkongsi