setali tiga wang

Maksud: Sama sahaja keadaannya (halnya)

berkongsi