setampar seemas, dua tampar seemas baik ditampar benar-benar

Maksud: Sepala-pala nama jahat jangan kepalang

berkongsi