setapak jangan lalu, setapak jangan surut

Maksud: Tetap pendiriannya, tidak berkocak hati atau iman ketika menghadapi sesuatu kejadian

berkongsi