sudah calit, jangan palit

Maksud: Jangan melibatkan orang lain kalau sendiri yang bersalah

berkongsi