sudah tampak kaki ular

Maksud: Telah diketahui tingkah laku seseorang yang buruk (yang dahulunya tidak diketahui)

berkongsi