sumpah jabatan

Maksud: Sumbang yang dibuat ketika mulai memegang suatu jawatan

berkongsi