sumpah palsu

Maksud: Sumpah yang tidak benar, sumpah bohong

berkongsi