sumpah setia

Maksud: Sumpah yang menyatakan tetap akan setia

berkongsi