surat talak

Maksud: Surat yang mengesahkan perceraian antara suami dan isteri

berkongsi