surat sembah

Maksud: Surat tanda ketundukan

berkongsi