tabung pekak

Maksud: Tabung yang digunakan untuk menyimpan wang

berkongsi