tangkap muat

Maksud: Mengambil mana yang sempat (ada) sahaja.

Contoh ayat: Jangan tangkap muat sahaja semasa membuat projek itu, Encik Haidir mengingatkan para pekerjanya.

berkongsi