terbang burung, berinsang ikan

Maksud: Tiada pilihan yang banyak

berkongsi