terkalang di mata, terasa di hati

Maksud: Tergerak hati hendak mengetengahkan buah fikiran dan lain-lain

berkongsi