tersaukkan ikan, suka, tersaukkan batang, masam

Maksud: Ketika untung bersuka ria tetapi ketika rugi marah-marah

berkongsi