tertukik jejak mendaki, tersendorong jejak menurun

Maksud: Kaum kerabat yang telah jauh itu tiadalah sangat kuat pada hak waris

berkongsi