tidak berlimpa

Maksud: Tidak bertimbang rasa

berkongsi