tidak berperut lipat

Maksud: Kurang pertimbangan atau fikiran

berkongsi