tidak bernasi di balik kerak

Maksud: Orang yang sombong

berkongsi