timbang rasa

Maksud: Perasaan simpati dan memahami keadaan orang lain

berkongsi