timur tengah

Maksud: Negara-negara Asia yang terletak di antara timur dekat dan timur jauh

berkongsi