tinggi kayu ara dilangkahi, rendah bilang-bilang diselodoki

Maksud: Melakukan sesuatu hendaklah menurut patutnya, walaupun kadang-kadang ganjil pada perasaan

berkongsi