tolak bala

Maksud: Sesuatu yang digunakan untuk mengelakkan bencana, menghalangkan bencana dengan mengadakan kenduri

berkongsi