tuah diajan tahi yang keluar

Maksud: Kalau kemuliaan terlalu dicari-cari, nama buruk yang diperoleh

berkongsi