umpama kesturi, kerana bau hilang nyawanya

Maksud: Orang yang menunjukkan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dapat dipercayai hingga mendapat bencana sendiri

berkongsi