umpama memerah nyiur, santan diambil hampas dibuang

Maksud: Mendengar perkataan orang hendaklah dipilih mana-mana yang baik dan benar, dan yang buruk dibuang

berkongsi