umpama lanyau di air, sebarang tertadung menjadikan daki

Maksud: Melakukan perbuatan yang jahat tentu akan menerima balasannya

berkongsi