usul bangsawan

Maksud: Bersifat kebangsawanan

berkongsi