walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga

Maksud: Sepandai-pandai orang, ada kala bersalah juga

berkongsi