walau ikan yang diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga

Maksud: Sepandai-pandai atau sekuat-kuat manusia, ada kalanya silap juga

berkongsi